Rahat, Huzurlu, Güvenli ve Ekonomik Yaşamın Adresi

Hoşgeldiniz

*

 

İLKE SİTESİ  

YÖNETİM KURULUNDAN

DUYURULAR

İLKE SİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 05 KASIM 2014 GÜN VE SAYI 2014/09 SAYILI BLOK 2014-2015 YILI KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN TOPLANTI YAZILARI SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZE GÖNDERİLMİŞTİR.

2014-2015 YILI KAT MALİKLERİ KURULU OLAĞAN TOPLANTI  GÜN VE SAATİ

(1.TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE 2.TOPLANTI YAPILACAKTIR)

BLOK ADI           1.TOPLANTI       2. TOPLANTI               SAATİ           YERİ

F-1 BLOK             22.11.2014          06.12.2014                  18,00      SİT.YÖN.

F-2 BLOK             22.11.2014          06.12.2014                  16.00      SİT.YÖN

F-3 BLOK             22.11.2014          06.12.2014                  13.00      SİT.YÖN

F-4 BLOK             22.11.2014          06.12.2014                  10.00      SİT.YÖN

H-4 BLOK            22.11.2014           07.12.2014                  16.00      SİT.YÖN.

H-5 BLOK            22.11.2014           07.12.2014                  13.00      SİT.YÖN

H-6 BLOK            22.11.2014           07.12.2014                  11.00      SİT.YÖN

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Divan başkanı ve katip üye seçimi

3.Blok Yıllık Yönetim.ve Denetim Raporunun okunması ve ibrası

3.Site Yön.Krl.nun  yıllık faaliyet raporunun okunması.

4.Site Den.Krl.nun yıllık denetim raporunun okunması.

5.Site yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi

6.Blok yönetici ve deneticisinin seçilmesi.

7.2015 Yılında yapılması istenen faaliyetlerin görüşülmesi, Dilek ve temenniler. 

 

8.Kapanış.

 

SAYIN SİTE SAKİNLERİMİZ ! DASK VE KİRA BEYANAMESİNE GEREKLİ OLAN BİNA KODLARI İLETİŞİM BÖLÜMÜ SİTE BİLGİ DOSYASINDA MEVCUTTUR.

 EKİM  AYI BİLANÇOSU VE ÜYE DURUM ÇİZELGELERİ, BORÇ ÇİZELGESİ MUHASEBE KISMINA YÜKLENMİŞTİR.

 

 

BANKA HESAP NUMARASI:ERYAMAN ŞUBESİ

HESAP ADI:ANKARA-ETİMESGUT ERYAMAN 6.ETAP TPL.KNT.465291 ADA YÖN.KRL. 

ŞUBE KODU:406          HESAP NO:5562952 MT-6

 

İBAN NO:TR 39 000 9900 556 2952 001 00 010

 

 

YÖNETİM HİZMETİ

    İlke Sitesi sakinlerince Aralık 2012 yılında yapılan Genel Kurul seçimlerini müteakip Temsilciler Kurulu oluşturulmuştur.  

    Temsilciler Kurulunun 20 Aralık 2013 günü yapılan toplantısı sonucu İlke Sitesi Yönetim Kurulu olarak Başkan Kani İrfan ERTAN, Başkan Yardımcısı Yılmaz SAYIN, Muhasip Necdet ÇÖRDÜK , Denetim Kurulu Yaşar CENGİZ, M.İlhami KAYACAN, Mehmet MUTLU seçilmişlerdir.

     İlke Sitesi Yönetim ve Denetim Kurulu tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye ve deneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, sitemizin yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar yürütecektir.

Yönetim Kurulunun bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;

*Gelir ve giderlerin noter tasdikli işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,

*Aylık olarak düzenlenen faturaların ve evrakların dosyalarda saklanması ve gerekli ödemelerin yapılması,

*Her bir daire için, kat maliklerinin ve kiracılarının aidat ve demirbaş ödemelerinin takibi,

*Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanması ve tüm sakinlere duyurulması,

*Her ay veya üç ayda bir, tüm defterin ve dosyaların Denetime sunulması,

*Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların,site avukatımız vasıtasıyla tahsil edilmesi,

* Sitemizde müşterek kullanım alanlarında meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,

* Sitemizde çalışan personelin SGK işlemlerinin takibi, primlerinin yatırılması ve özlük hakları ile ilgili diğer işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

*Yöneticinin kanunen yapmak zorunda olduğu tüm iş ve işlemlerin, düzenli olarak yapılması,

 

2014 Yılında Temsilciler Kurulu tarafından yapılmasına karar verilen demirbaş projeleri çerçevesinde;

a. Kamera Revizyon Projesi.

b. YSC Alınması

c. Işıldakların Tamamlanması

d. H Blok Koridor Pencerelerinin Açılır-Kapanır Hale Getirilmesi

 

     Yukarıda sıralanan demirbaş projelerinin kaliteli, ekonomik ve en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak olacaktır.

                                   SAYGILARIMIZLA SİTE YÖNETİMİ